Bedrijfsstrategie

Wat wil je als schadeherstelbedrijf bereiken en hoe? 

Wat je met je bedrijf wilt bereiken en hoe je dit gaat bereiken is één van de sleutelvragen voor een goede bedrijfsstrategie. Maar ook onderstaande vragen zijn van essentieel belang.

* Waar wil ik met mijn bedrijf naartoe?
*  Welke diensten of producten zet ik in de markt?
* Welke markten wil ik betreden?
* Moet ik diensten of productie uitbreiden of gaan uitbesteden?
* Welke eisen stel ik aan mijn personeel?
* Wat mag het personeel van mij verwachten en is dit ook zichtbaar in de praktijk?
* Welke bedrijfsstructuur wens ik?
* Hoe wil ik leiding geven of dat er leiding gegeven wordt?

Ondernemers in de schadeherstelbranche ontbreekt het vaak aan een goed kompas om de juiste koers in hun bedrijf te varen. Zonder een duidelijke visie, missie en concrete doelstelling is er geen duidelijke bedrijfsstrategie. Hierdoor heerst vaak onrust binnen je bedrijf en wordt er veel onnodige tijd, energie en geld verspild.

De adviseur van ABSIC Group doorgrond snel je bedrijf. Zij kan helpen bij het vaststellen van de visie en missie van je bedrijf en concrete doelstellingen. Verder wordt in een businessplan de manier waarop je de doelen wilt bereiken helder opgeschreven inclusief de financiële onderbouwing.

Een goed businessplan dient als handvat om de ontwikkeling van je schadeherstelbedrijf of de meerdere schadeherstelbedrijven te kunnen meten.

Neem vrijblijvend contact op als je ondersteuning zoekt bij het bepalen van je strategisch beleid en dit in de praktijk wilt doorvoeren.