Marketingstrategie

Hoe realiseer ik omzet met een gezonde ROI (lees: winst) en duurzame groei in mijn bedrijf?

Helaas zijn veel bedrijven druk bezig met overleven en brandjes blussen in plaats van met duurzame groei van hun bedrijf. Maar de oplossing voor deze vraag is marketingstrategie.
Marketingstrategie richt zich op de toekomst en geeft antwoord op vragen als:

*  Wie zijn mijn klanten?
*  Wie zijn concurrenten?
*  Wat is onze positie in de markt?
*  Welke diensten en producten zet ik in de markt?
*  Hoe ga ik deze diensten en producten in de markt zetten?
*  Ga ik in nieuwe markten investeren, en zo ja, welke en waarom?
*  Voor welke prijs kan ik mijn diensten en producten in de markt zetten?

De bedrijfsadviseur van ABSIC Group gaat je helpen met het bepalen van je marketingstrategie door te kijken naar de volgende 2 aspecten:

Wat is je huidige positie in de markt = marketing analyse en wat levert je dit nu op? 
En wat wil je gaan verbeteren en plan van aanpak = marketingplan.
 

Marketinganalyse (SWOT-analyse)
Een marketinganalyse bevat:

Sterke en zwakke punten - interne factoren zoals:
         + Personeel en organisatie;
         + Technologie en innovatie;
         + Producten, diensten en prijs;
         + Promotie, social media en imago van je bedrijf.

Kansen en bedreigingen - externe factoren zoals:
         + Trends in de markt;
         + Concurrenten en strategieën; 
         + Ontwikkelingen in de bedrijfstak; 
         + Economische situatie;
         + Belastingen en prijsstijgingen.

Deze zijn van invloed op de verkoop van je diensten en producten. Vanuit deze analyse kan het marketingplan worden opgesteld. Een marketingplan is gericht op verbeteringen en groei van je bedrijf.

Marketingplan voor verbetering en groei van je onderneming(en)
Een marketinganalyse vormt de basis voor het marketingplan. Hierin zullen doelstellingen en actiepunten bepaald worden waardoor (financiële) verbeteringen en continuïteit en wellicht ook groei van je bedrijf gerealiseerd worden.

Onze marketingdoelstellingen dienen SMART te zijn. Om deze doelstellingen te bepalen voor je organisatie dien je antwoord te geven op vragen als:

* Wie of wat zijn je doelgroepen?
* Welke diensten of producten ga je in de markt zetten?
* Welke nieuwe diensten of producten ga je in de markt zetten?
* Aan welke markt(en) ga je leveren?
* Wat wordt je verdienmodel?
* Hoe bepaal je de prijs en je uurtarief?
* Hoe onderscheid je je van de concurrent?

Plan van aanpak waarmee aangegeven wordt wanneer je welke stappen gaat zetten en wat de kosten zijn zal inhouden:

* Promotie zoals bedrijfsbezoeken, social media, advertenties, lokale/regionale evenementen;
* Verdeling van de taken zodat duidelijk is wie wat gaat doen;
* Tijdsplanning maken en bewaken;
* Begroting van de kosten en dit periodiek blijven monitoren.

Neem vrijblijvend contact op als je hulp nodig hebt bij het bepalen van je marketingstrategie of een onderdeel hiervan.