mkb

 • absic-group-marketingMet een goede marketingstrategie realiseert u meer omzet en winst.

  • Sterke en zwakke punten – interne factoren zoals:

   • mkb-swot-analysePersoneel en organisatie
   • Technologie en innovatie
   • Producten, diensten en prijs
   • Promotie, social media en imago van uw bedrijf
  • Kansen en bedreigingen – externe factoren zoals:

   • Trends op de markt
   • Concurrenten en strategieën
   • Ontwikkelingen in de bedrijfstak
   • Economische situatie
   • Belastingen en prijsstijgingen


  Deze zijn van invloed op de verkoop van uw producten en diensten. Vanuit deze analyse kan het marketingplan worden opgesteld. Een marketingplan is gericht op verbeteringen en groei van uw bedrijf.

 • absic-group-mkb-bedrijdsadviesU twijfelt over de koers van uw bedrijf en stelt zich regelmatig de volgende vragen:

 • absic-group-mkb-bedrijfsscanIn crisistijd wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat, inzicht in- en grip hebben op uw bedrijf.

 • mkb-marketingplanDe basis voor een MKB marketingplan is een marketinganalyse. Hierin staan haalbare doelstellingen en concrete actiepunten waardoor verbetering en groei van uw MKB bedrijf gerealiseerd worden.

  De marketingdoelstellingen dienen SMART te zijn

  Om deze doelstelling te bepalen voor uw organisatie dient u antwoord te geven op vragen als:

  • Wie of wat zijn u doelgroepen?
  • Welke producten en diensten gaat u in de markt zetten?
  • Welke nieuwe producten en diensten gaat u in de markt zetten?
  • Aan welke markt(en) gaat u leveren?
  • Wat wordt u verdienmodel?
  • Hoe bepaalt u de prijs?
  • Hoe onderscheidt u zich van de concurrent?


  In het MKB marketingplan is een plan van aanpak opgenomen. Hiermee is duidelijk wanneer u welke stappen gaat zetten en wat de kosten zijn. Onderwerpen zijn:

  • Promotie zoals bedrijfsbezoeken, social media, advertenties, beursevenementen,
  • Verdeling van de taken zodat duidelijk is wie wat gaat doen
  • Tijdsplanning maken en bewaken
  • Begroting van de kosten.


  Neem vrijblijvend contact op als u hulp nodig heeft bij het bepalen van uw MKB marketingplan of een onderdeel hiervan.

 • absic-group-organisatie-adviesU bent MKB ondernemer maar u heeft geen goed kompas om de juiste koers in hun bedrijf te varen.

  Het zijn meer praktijkmensen die goed in hun vak zijn.
  Echter zonder een duidelijke visie, missie en concrete doelstellingen is een goed organisatie advies in deze crisistijd een noodzaak.

  Hierdoor heerst vaak onrust binnen uw bedrijf, en wordt er veel onnodige tijd en geld verspild.


  Maar ook onderstaande vragen zijn van essentieel belang:

  • Waar wil ik met mijn bedrijf naartoe?
  • Welke producten of diensten zet ik in de markt?
  • Welke markten wil ik betreden?
  • Moet ik de productie uitbreiden of uitbesteden?
  • Welke eisen stel ik aan mijn personeel?
  • Welke bedrijfsstructuur wens ik?
  • Hoe wil ik leiding geven?


  Ambachtsbedrijven en hun ondernemers ontbreekt het vaak aan een kompas om de juiste koers in hun bedrijf te varen. Het zijn meer praktijkmensen die goed in hun vak zijn. Maar zonder een duidelijke visie, missie en concrete doelstellingen is er geen duidelijk bedrijfsstrategie. Hierdoor heerst vaak onrust binnen uw bedrijf, en wordt er veel onnodige tijd en geld verspild.

  De adviseur van ABSIC Group doorgrond snel uw bedrijf. Zij geeft organisatie advies en helpt bij het vaststellen van de visie en missie van uw bedrijf en ontwikkelt concrete doelstellingen. Verder wordt in een businessplan de manier waarop u de doelen wilt bereiken inclusief financiële onderbouwing geschreven.
  Een goed businessplan dient als handvat om de ontwikkeling van uw MKB bedrijf te kunnen meten.

  Neem vrijblijvend contact op als u ondersteuning zoekt bij het bepalen van uw strategisch beleid.